Nieuwbouw Рlevensloopbestendige Рwoning.  Ontwerp i.s.m. opdrachtgever! Gehele bouwtraject uitgevoerd van vergunning tot en met de bouw.