• gevelherstel door middel van RVS-spiraalankers
  • vervangen schoorsteen
  • herstellen lekkage’s dak en repareren van houtrot in de constructie
  • aanleggen dam verharding met gebroken puin